How do I sync my iPhone with my MacBook Air?

Nghia Nguyen4

New member
Jun 17, 2016
1
0
0
Đồng hồ Casio ch?nh h?ng đeo tay thường c? rất nhiều loại kh?c nhau, mội một loại lại c? một ch?ch chỉnh giờ kh?c nhau m? kh?ng phải ai cũng biết, Sau đ?y cưa h?ng đồng hồ đeo tay ch?nh h?ng Vinawatch sẽ giới thiệu đến c?c bạn một số c?ch th?ng dụng nhất trong việc chỉnh n?m đối với đồng hồ đeo tay c? n?m điều chỉnh. Đồng hồ đeo tay l? một phụ kiện được ưa chuộng v? được sử dụng rất phổ biến, tuy nhi?n kh?ng phải ai cũng hiểu c?ch sử dụng một chiếc đồng hồ casio cao cấp của m?nh, dưới đ?y ch?ng t?i xin tổng hợp một số c?c kiến thức cơ bản nhất th?ng qua c?c mẫu đồng hồ casio đang thịnh h?nh ng?y nay. Đồng hồ casio l? một thương hiệu đồng hồ c? lịch sử từ rất l?u đời v? rất uy t?n tr?n thế giới.

CBk3AnNX13ABpsGDb97ymqUtOAARwxhvBQ1A-aGGETYLv2PvOeTZfdycWGZeLmQjCpGB-9Oi9zRjyhdAFc7NvX_4kBJZeH6PUGILsPTH7rn7WCQBKJOi5adGCQGWDYXG6X7ouzu2WMBhkMFjZA

Đồng hồ Cặp ch?nh h?ng

Ngo?i chức năng d?ng để xem giờ, một số đồng hồ Casio nữ m?u v?ng c?n c? th?m chức năng hiển thị lịch ng?y, lịch th?ng, c?c chức năng n?y được điều chỉnh chung bằng chi n?m đồng hồ. N?m đồng hồ được chia l?m hai loại: n?m gh?p trơn hoặc n?m vặn ren.

Đối với n?m gh?p trơn, đối với thao t?c chỉnh giờ c?c bạn cần nhẹ tay k?o n?m ra v? chỉnh giờ đ?ng xu?i theo chiều của kim đồng hồ, đối với những đồng hồ c? th?m lịch ng?y, th?ng th? ta điều chỉnh n?m th?m 2 nấc, nấc thứ nhất l? điều chỉnh về lịch, nấc thứ hai l? để chỉnh giờ, sau khi chỉnh xong c?c bạn nhẹ nh?ng đẩy n?m lại.

1bmQDzkeZ4Znsus9RF_fdxexaILD3GBgmVpmPdAUNkF7OI1GjgLJ_0geSh44PbkXM9fvxhAR2DhVRiMmYN6S0xgY2qRf5sgEcW0zO-Nw9maVsOHmDtJXzt_R0eUe0KHyAXncaHgs03e3fQL6bg

Đồng hồ cặp ch?nh h?ng

Đối với n?m vặn ren trong khi chỉnh giờ c?c bạn cần mở kh?a n?m bằng c?ch l? xoay n?m ngược chiều với kim đồng hồ Casio nữ mặt vu?ng, th?ng thường ta chỉ cần xoay một v?ng trơn l? c? thể mở được v? chỉnh n?m giống với n?m gh?p trơn. Khi ta chỉnh xong c?c bạn nhớ đ?ng ren vặn lại bằng c?c thao t?c đẩy về vị tr? cũ v? xoay theo chiều của kim đồng hồ. Đ? l? hai c?ch th?ng dụng nhất cho hai loại sản phẩm c? thiết kế n?m vặn kh?c nhau. Nếu qu? kh?ch c? bất kỳ sự thắc mắc n?o kh?c c? thể li?n hệ trực tiếp với ch?ng t?i để nhận được sự giải đ?p ph? hợp nhất.
 
Last edited:

Rob Phillips

iPhone X & Apple TV Champion, Moderator
Champion
May 1, 2012
13,761
0
0
Welcome to iMore! Are you asking how to sync between your iPhone and your MacBook Air? That depends on exactly what you're trying to sync. A good start is to make sure you are signed in using the same Apple ID and password on both devices.
Please provide further detail so we can better assist you. Thanks!
By the way, I edited your thread title for clarity.