Screen recording creates files 5x previous sizes

Printable View