Does the Kodak Mini Shot automatically print photos?

Printable View