Hello! Evasi0n iOS 7.x jailbreak failed due to OTA ios 7 update

Printable View